Skip to main content Skip to main nav

Register bijeenkomst ‘gebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in land- en tuinbouw. regels en uitvoering’

Op dinsdagmiddag 28 november ben je van harte welkom op een informatiemiddag over de Europese verordening (2020/741) 'Minimum eisen voor hergebruik van water’ en hoe we deze verordening hebben geïmplementeerd in Nederland. De organisatie is in handen van STOWA, mede namens IPO en het Ministerie van I&W.