Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden studieochtend modelinstrumentarium ‘waterkwaliteit’

Het doel van deze online bijeenkomst is om te kijken of er, naar analogie van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voor (met name) waterkwantiteit, draagvlak is om ook op het gebied van waterkwaliteitsmodellering nauwer te gaan samenwerken. Er zijn enkele pilots uitgevoerd op dit gebied. Tijdens deze studieochtend delen we de opgedane ervaringen en kijken we hoe we hier concreet mee aan de slag kunnen.