Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar energieopslag door waterschappen: wat kan er en kan het uit?

De opslag van energie zal een belangrijk onderdeel vormen van energiesystemen van de toekomst. Kunnen waterschappen hierbij ook een rol spelen? Dit webinar geeft inzicht in de technische mogelijkheden, van Li-ion batterijen tot waterstof, en in de businesscase van energieopslag. Daarnaast wordt een rekenmodel toegelicht waarmee men een eerste inschatting van de mogelijkheden voor energieopslag per zuiveringslocatie kan maken.