Aanmelden voorkennisdag meten en monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij een speciale 'Voorkennisdag Meten en Monitoren'. U bent van harte welkom op donderdag 10 september 2020 in Burgers’ Zoo in Arnhem.