Aanmelden bestuurlijk congres 'beekherstel versneld/t'

In 2015 vond het eerste bestuurlijke congres ‘Bouwen met Natuur’ plaats. Op 18 januari 2019 vindt het vervolg hierop plaats, getiteld ‘Beekherstel versneld/t!’. We vertellen u graag hoe 'Bouwen met Natuur' - het benutten van natuurlijke processen - ervoor kan zorgen dat KRW-doelen sneller en goedkoper worden gerealiseerd en hoe het ons kan helpen bij het omgaan met wateroverlast, droogte en de effecten van klimaatverandering.