Aanmelden bijeenkomst toepassing landelijk waterkwaliteitsmodel in de regio

In Nederland werken landbouwsector en waterbeherende overheden aan het verder terugdringen van diffuse verontreiniging van het water. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen is de inzet van waterkwaliteitsmodellen onmisbaar. Hiervoor is het Landelijk Waterwaliteitsmodel (LWKM) ontwikkeld. In een aantal regionale pilots hebben waterbeheerders een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het LWKM voor de regio, en hoe het modelinstrumentarium en de beschikbare regionale informatie elkaar kunnen versterken. Tijdens deze dag presenteren we de resultaten van deze pilots en gaan we verder op zoek naar een goede match om de toepasbaarheid van het LWKM in de regio te te vergroten.