Aanmelden bijeenkomst 'ecosystem services en toepassing kennis en tools voor de krw'

Op 20 februari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst van het NIOO en STOWA over ecosysteemdiensten en de KRW.