Aanmelden dag 'over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het aanpakken van deze thema's wordt steeds nijpender worden. Het raakt zowel overheden, bedrijven als particulieren. STOWA en Stichting RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen.