Aanmelden symposium 'natuurlijke zuiveringstechnieken'

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het zuiveren van afvalwater. Dat is hard nodig. In 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Bovendien hebben we te maken hebben met nieuwe opgaven en uitdagingen zoals de verwijdering van medicijnresten en microverontreinigingen, klimaatverandering en energietransitie. Op dit moment gaat er veel aandacht gaat uit naar ‘harde’ technologische oplossingen. Maar ook natuurlijke zuiveringstechnieken ontwikkelen zich in hoog tempo. Tijdens dit symposium vertellen we graag meer over de bijdrage die dergelijke technieken kunnen leveren aan deze opgaven.