Aanmelden debat over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap

Het klimaatbestendig maken van ons land staat overal op de agenda. Maar hebben we hetzelfde beeld van de inspanning die geleverd moet worden? Samen met de Community of Practice Beken en Rivieren heeft de STOWA een ‘praatplaat’ ontwikkeld om te komen tot Klimaatbestendige beekdallandschappen. Op deze praatplaat is te zien wat de mogelijkheden zijn in het waterbeheer, natuurbeheer, de landbouw en de stad. Aan de hand van deze plaat gaan we met elkaar in gesprek. Doe mee!