Skip to main content Skip to main nav

29 november 2022

Gezocht: voorzitter Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken (ELW) is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor. De startdatum is 1 januari 2023. ELW is een toonaangevende autoriteit op het gebied van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken in Nederland. Het expertisenetwerk verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van leidingen in en nabij waterstaatswerken. Bij waterkeringen moet dat zodanig gebeuren, dat de primaire, waterkerende functie van de deze keringen gewaarborgd blijft en er bijvoorbeeld geen verzakkingen optreden.

ELW onderscheidt vier kerntaken: 1) NEN-vertegenwoordiging: NEN 3650; 2) Kennisbank: van en voor deskundigen; 3) Forum: klankbord voor vraagstukken en 4) Beleidsambassadeur. De kern van het ELW bestaat uit leden van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en Deltares. Het streven is dat alle waterschappen en provincies een vertegenwoordiger in het Expertisenetwerk hebben. Het ELW komt drie keer per jaar bijeen om af te stemmen over specifieke thema’s (zoals ontwerp, aanleg en beheer) en over actuele ontwikkelingen.

De inzet wordt ingeschat op 2 uur, per week. Vergoeding van de ingezette uren op basis van een detacheringsovereenkomst tussen werkgever en STOWA behoort tot de mogelijkheden. Het secretariaat van het Expertisenetwerk is vanaf 2011 ondergebracht bij STOWA. Meer informatie over ELW is hier te vinden.

Hebt u interesse? > Download een profielschets van de voorzitter