Skip to main content Skip to main nav

12 juli 2021

NHI Nieuwsbrief jaargang 3 editie 1

5 Jaar geleden hebben wij (waterschappen, waterleidingbedrijven, provincies en het Rijk) gezamenlijk een Programma van Wensen opgesteld voor een Nederlands Hydrologisch Instrumentarium dat consensus moet brengen op het gebied van hydrologische modellering binnen Nederland. Dat hebben we doorvertaald naar een NHI Investeringsplan waarvoor bovengenoemde partijen vorig jaar gezamenlijke financiering hebben afgesproken via een samenwerkingsovereenkomst. We staan op dit moment op het punt om voor een groot aantal deeltrajecten de (veelal Europese) aanbesteding te starten middels de publicatie van de aanbestedingstukken op TenderNed. Daarnaast lopen er ook al een aantal projecten en zijn een aantal projecten reeds afgerond.