12 april 2019

Palsma over medicijnen

In de maartuitgave van het vakblad Riolering staat een interessant achtergrondverhaal over het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Hierin komt STOWA waterketencoördinator Bert Palsma, specialist op dit gebied, uitgebreid aan het woord.