05 september 2019

STOWA sponsort twee sloten van 'Levend Lab' in Leiden

Het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML), onderdeel van de Universiteit van Leiden, heeft een ‘Levend Lab’ ingericht voor het doen van praktijkexperimenten naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op het waterleven. STOWA sponsort twee sloten van het levende laboratorium als steun in de rug voor dit belangwekkende onderzoek.

STOWA doet de laatste jaren veel onderzoek naar de gecombineerde effecten van (cocktails van) microverontreinigingen op aquatische levensgemeenschappen. Tot nu toe gaat dat via twee sporen. Bij het eerste spoor worden op basis van literatuurgegevens de gecombineerde effecten via een formule berekend naar een ‘toxische druk’. Bij het tweede spoor wordt door het uitvoeren van ca. twintig toxiciteitstesten voor verschillende ‘eindpunten’ (op celproces-, cel- of organismeniveau) de werkelijke giftigheid bepaald.

Alles wat er nu bekend is over dit onderwerp, hebben we ontsloten en voor de waterbeheerders toepasbaar gemaakt via de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit.

In het Levend Lab in Leiden wordt, met natuurlijke levensgemeenschappen, onderzocht wat de effecten van die cocktails in de natuur zijn. Deze kennis is belangrijk omdat de veldeffecten telkens anders blijken te zijn dan de gevonden effecten bij laboratoriumexperimenten, of bij experimenten met maar één soort in een kooitje in het veld. De kennis die er is, en de kennis die in dit Levend Lab wordt opgedaan, zal worden ontsloten via een tweede versie van de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (ESFT2). Deze tweede versie wordt ontwikkeld binnen het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit.