11 maart 2019

Verbeterde methode inschatting risico’s blauwalg in zwemwateren

STOWA laat op verzoek van waterbeheerders en provincies een verbeterde methode ontwikkelen voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s van de aanwezigheid van blauwalgen in zwemwater. Deze methode kan uiteindelijk uitmonden in een uniforme richtlijn van het Rijk.

Waterbeheerders voeren analyses uit om in te kunnen schatten hoe groot het risico is op het voorkomen van blauwalgentoxines in het zwemwater en daarmee op de gezondheidsrisico’s voor zwemmers. De wijze waarop dat gebeurt verschilt van waterbeheerder tot waterbeheerder, waardoor de basis onder de motivatie van waarschuwingen of zwemverboden varieert. Het huidige Blauwalgenprotocol (2012) en vernieuwde Blauwalgenprotocol (planning 2019) zijn vrijblijvend en daarbij is de beschreven methodiek tijdrovend en vatbaar voor interpretatieverschillen.