Innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™

In dit project vindt pilotonderzoek plaats naar twee innovatieve slibgistingstechnologieën: Themista™ en Ephyra™. Met de uitkomsten van het pilotonderzoek moet het mogelijk worden om businescases uit te voeren waarin de technische en financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van de technologieën kan worden onderbouwd.

De innovatieve slibgistingstechnologieën Themista en Ephyra onderscheiden zich door hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten. Beide innovaties kunnen als voorbehandeling worden ingezet bij bestaande slibvergisters. Ephyra kan daarnaast als zelfstandige gisting worden toegepast. De in 2012 en 2013 uitgevoerde laboratoriumtesten op slib van communale zuiveringsinstallaties hebben geleid tot hooggespannen verwachtingen.

Het pilotonderzoek wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het wordt uitgevoerd door RHDHV in samenwerking met Logisticon Water Treatment, Endress+Hauser, TU Delft, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Zuiderzeeland en STOWA.

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.slibgisting.nl.