Slibontwatering met borstelcentrifuge

Doel van het project is om de kansen voor slibontwatering met een zogenoemde borstelcentrifuge vast te stellen, dus zonder doseren van PE. De volgende twee kansen zijn hierbij met name van belang: het verhogen van de bedrijfsmatigheid en duurzaamheid van eindontwatering van (vergist) slib op awzi’s, alsook het verhogen van de bedrijfsmatigheid en duurzaamheid van de sliblogistiek naar centrale slibvergisting/energie- en grondstofffenfabriek.

Momenteel wordt het slib bij de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties ontwaterd met PE, met name in centrifuges en zeefbandpersen. De toepassing van PE resulteert in hoge operationele kosten (indicatie: het Rijnlandse PE verbruik van circa 300 ton/j en bijbehorende kosten van 1,3 tot 1,4 M€/j). De potentie van slibontwatering zonder PE (kosten, duurzaamheid) is hiermee zeer hoog.

Er worden in het project praktijktesten uitgevoerd op awzi Zwanenburg over een periode van ten minste 8 weken met een zogenoemde borstelcentrifuge (de volledig geautomatiseerde Rofitec R400 Separator) op het ontwateren van aeroob slib van awzi Zwanenburg en vergist slib van awzi Haarlem Waarderpolder. Het ontwaterde slib wordt via de standaard slibcontainers afgevoerd naar de slibverbranding van HVC in Dordrecht. De huidige slibontwatering met centrifuges en standaard slibcontainers blijven gewoon operationeel parallel aan deze praktijktest.