Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van Energie- en Grondstoffenfabriek

Het doel van dit project is het ontsluiten en verspreiden van de kennis en ervaringen die worden opgedaan bij de ombouw van de slibgisting van rwzi Bath tot een Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit gebeurt via de inzet van thermofiele slibgisting, geoptimaliseerde slibmenging en stikstofterugwinning.

Het project betreft een demonstratie van de 'best practise' van slibgisting vanuit bestaande installaties op rwzi Bath. De best practise - waarbij gebruik wordt gemaakt van thermofiele gisting, geoptimaliseerde slibmenging en stikstofterugwinning -  wordt vergelijken met de bestaande situatie. Dit is mogelijk omdat rwzi Bath beschikt over twee identieke gistingstanks. Het is daarom een ideale demonstratie-site.

Er is een strategie opgesteld om te komen tot de best practise en die bepalen of en in welke vorm de installatie verder wordt aangepast:

  • Ontwaterbaarheid thermofiel slib, te testen in demofase 1 (2015): als dit te sterk verslechterd wordt niet overgegaan op thermofiel en geen stikstofterugwinning in de deelstroom gerealiseerd;
  • Beter mengsysteem, te testen in demofase 2 (2016): Als uit de lopende STOWA studie komt dat er verbetering in afbraak te verkrijgen is door andere menging, zal hiervoor op Bath het beste systeem worden gekozen wat je in een bestaande constructie veilig kan toepassen en zal dit vergeleken worden met bestaande mengsysteem.