Skip to main content Skip to main nav

Myceliumcomposiet

Het doel van dit project is om de technische waarde te bewijzen van biomassa (maaisel) en cellulose voor toepassing in myceliumcomposieten. Binnen het productieproces zijn er veel variabelen die invloed hebben op de uiteindelijke materiaaleigenschappen. Een onderliggend doel is om de combinatie van deze variabelen en parameters te optimaliseren.

Met de huidige impact die wij leveren op het milieu, neemt de vraag naar duurzame materialen en alternatieven toe. Een voorbeeld hiervan is mycelium composiet, een compleet natuurlijk materiaal dat goede kansen biedt voor het vervangen van conventionele toxische materialen. Een mycelium composiet wordt geproduceerd door een specifiek type schimmel (bijvoorbeeld grijze oesterzwam) op natuurlijke vezels te laten groeien waarbij het mycelium fungeert als bindmiddel.
 
Huidig onderzoek toont aan dat schimmels (e.g. de vruchtlichaam vormende Basidiomycota) goed groeien op agrarische grondstoffen zoals stro, zaagsel en plantenresten. Deze vezels dienen tevens als voedingsbodem voor de paddenstoelen en bevatten goede nutriënten om te kunnen groeien.
In het TOP 5 rapport Waardevolle Grondstoffen worden cellulose en nutriënten (fosfaat) genoemd als belangrijke routes om circulaire economie te stimuleren. Door het toepassen van cellulose en biomassa (maaisel uit beken) voor de productie van myceliumcomposieten, kunnen producten gemaakt worden, die hieraan bijdragen.
 
Samen met Waterschap de Dommel zal het Centre of Experties Biobased Economy (CoEBBE) in dit project onderzoek doen naar de invloed van de ingrediënten op de materiaaleigenschappen. Het onderzoek focust zich op twee verschillende reststromen, cellulose en maaisel, die hiermee hoogwaardig ingezet kunnen worden. Tevens zullen zes verschillende typen paddenstoelen worden getest om variaties in myceliumgroei en -dichtheid te kunnen achterhalen.

Per combinatie van grondstoffen, zal eerst de groei worden getest en zullen er daarna twee variaties van samples worden geproduceerd: een foam en een board. Deze worden beiden op druksterkte getest en daarna op isolerend vermogen (foam) of buigsterkte (board). Dit onderzoek zal resulteren in een concreet overzicht van verschillende samenstellingen van myceliumcomposiet en de materiaaleigenschappen, die van belang zijn voor het ontwikkelen van een businesscase rondom myceliumcomposiet.