Skip to main content Skip to main nav

Pilot Waterfabriek Wervershoof 'Ge(o)zond water' (IPMV)

In dit project wordt het concept van de Waterfabriek Wervershoof (gemeente Medemblik) opgeschaald naar pilotschaal (5 m3/uur). In de pilot worden microverontreinigingen verwijderd en gekeen naar de de mogelijkheden voor hergebruik effluent met behulp van ozon, inline coagulatie en keramische microfiltratie. Dit project is onderdeel van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

De EU stelt steeds strengere eisen aan gezuiverd afvalwater, onder meer wat betreft het verwijderen van microverontreinigingen. Als gevolg van deze strengere eisen zal de effluentkwaliteit beter zijn dan de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Dit is wenselijk vanuit bronbescherming en het milieubelang en het opent kansen voor hergebruik van effluent in de waterketen. Drinkwaterbedrijf PWN, PWNT en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken vanuit dit idee sinds 2016 in het project ‘Ge(O)zond water’ gezamenlijk aan het verder zuiveren van afvalwater als bron voor hoogwaardig hergebruik, waarbij het doel is om bij te dragen aan een maatschappelijke oplossing die ook (kosten)technisch haalbaar is. Het gezamenlijke belang in dit project vloeit voort uit de unieke situatie aan het IJsselmeer; rwzi Wervershoof loost indirect effluent bestaande uit onder andere medicijnresten, microplastics en antibiotica resistente bacteriën in het IJsselmeer, waar PWN kilometers verderop water inneemt ten behoeve van drink- en industriewater. Begin 2021 werd de haalbaarheidsstudie Ge(o)zond gepubliceerd (STOWA 2020-25).

Het project ‘Ge(O)zond water’ bestaat uit twee installaties. Het doel van deze installaties is om microverontreinigingen te verwijderen in een demoreactor en de Pilot Circulair is gericht op hoogwaardig hergebruik en het sluiten van de waterketen met behulp van ozon, inline coagulatie en keramische microfiltratie. In het Ge(O)zond project is in een kleine, batchgewijs gevoede reactor aangetoond dat de 11 I&W gidsstoffen voor medicijnresten voor meer dan 98% verwijderd worden met ozonisatie. De inpassing van keramische membraanfiltratie leidt tot een effectieve verwijdering van onder andere antibiotica resistente bacteriën, verschillende virussen en protozoa.

Project Waterfabriek Wervershoof

In dit pilotproject 'Waterfabriek Wervershoof' wordt de kleine, batchgewijs gevoede pilotreactor opgeschaald naar een opstelling die continu 5 m3/uur rwzi-effluent behandelt. In het pilotonderzoek wordt gekeken naar:

  • Stabiele waterkwaliteit (output) verkrijgen in continue pilotopstelling met fluctuerende rwzi effluent kwaliteit
  • Dynamische bedrijfsvoering: online monitoring en terugkoppeling in het proces
  • Effecten van nabehandelmethodes zoals GAC/UV

Eind 2021 wordt geëvalueerd welke waterkwaliteit kan worden behaald, en wat nodig wordt geacht dit te verbeteren voor hergebruik. Na 2021 zullen op basis van nieuw onderzoek en de resultaten uit voorgaand onderzoek, keuzes worden gemaakt voor het demo reactorontwerp op grotere schaal.

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Dit project is onderdeel van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Het IPMV heeft tot doel om de toepassing van nieuwe veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken te versnellen. Het IPMV wordt mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. > Lees meer over het IPMV

 

Korte video over het project 'Ge(o)zond water'