Skip to main content Skip to main nav

Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels

Het doel van het project is het ontwikkelen van een proces om lignocellulose-biomassareststromen voor te behandelen met geselecteerde witrotschimmels. Doel hiervan is te zorgen dat via deze voorbehandeling de cellulose uit de biomassa beschikbaar komt voor een breed scala aan toepassingen, zoals biovergisting, groene chemicaliën en biobased vezels. Deze kunnen bijdragen aan de ambities van de waterschappen met betrekking tot de productie van biobased grondstoffen. Het lage energieverbruik van de voorbehandelingstechniek is een pre ten opzichte van soortgelijke fysisch-chemische technieken.

Het te onderzoeken voorbehandelingsproces wordt in dit project getoetst op:

  • technische werking (effect en meerwaarde van pre-treatment op verschillende biomassastromen, schimmeloptimalisatie);
  • technische haalbaarheid (ontwikkelen en opschaling van een niet steriel proces;
  • economische haalbaarheid en inpassing (definitie van haalbare praktijkcases).

Resultaat van het project is een blauwdruk van het proces, een toepassingsmatrix op verschillende biomassastromen en een praktijkpilot op een schaal van 1-10ton.

De interessante biomassastromen zijn (1) grasachtigen (bermgras, natuurgras, EVZ maaisel, gras van waterkeringen), met name richting biovergisting, en (2) rietachtigen / houtachtigen (riet, lisdodde, wilg/els, miscanthus, brandnetel, stro), met name richting biobased grondstoffen.

Na voorbehandeling van deze biomassa wordt een scala aan bio-based toepassingen mogelijk:

  • Bio-energie (versnelde en verhoogde afbraak van biomassa in vergisting);
  • Hoogwaardige cellulose vezel (biopulping door volledige lignineverwijdering);
  • Chemie (suiker / vetzuren door hydrolyse van voorbehandelde biomassa met enzymen of in een leaching reactor);
  • Veevoeder (optioneel, mits biomassa van onbesproken afkomst wordt uit 2e generatie 1e generatie biomassa gemaakt);
  • Voedsel