Slibverwerking met ongebluste kalk

In dit project worden voor de Nederlandse situatie de mogelijkheden en kansen onderzocht van slibverwerking via het toevoegen van ongebluste kalk (CaO), en vergeleken met andere slibverwerkingstechnieken. In het bijzonder wordt de werking en effectiviteit onderzocht van het Midmix proces, een geautomatiseerd en gepatenteerd proces voor slibverwerking met ongebluste kalk.

Slibstabilisatie met ongebluste kalk (CaO) is een techniek die al decennia lang bekend is. Het principe berust op de exotherme reactie die optreedt als je ontwaterd zuiveringsslib met een drogestof-gehalte van 20 tot 25 procent mengt met ongebluste kalk. Het water in het slib reageert met de ongebluste kalk. Hierdoor loopt de temperatuur van het mengsel op en verdampt het water. Daarnaast verdampt ook het ammonium. Na de reactie tussen slib en ongebluste kalk resteert een kalkhoudende meststof die in het buitenland ingezet wordt in de landbouw. Voor zover bekend is het proces in Nederland nog nooit toegepast voor zuiveringsslib. In het buitenland (o.a. Kroatië, Servië, Frankrijk en Spanje) wordt slibstabilisatie met ongebluste kalk momenteel in de praktijk toegepast voor zuiveringsslib.

Het Kroatische bedrijf Yunrisk heeft de afgelopen tien jaar verschillende installaties geleverd waarbij slib wordt gestabiliseerd met ongebluste kalk via het Midmix proces. Bij afvalverwerker Attero in Wilp staat een testinstallatie met een capaciteit van 30 duizend ton slibkoek per jaar. Het initiële doel van deze installatie was het behandelen van vervuilde grond. De installatie is echter ook goed toepasbaar voor het stabiliseren van zuiveringsslib. De eenvoud van de testinstallatie en het proces zijn voor verschillende Nederlandse waterschappen aanleiding het Midmix proces als een serieus alternatief te beschouwen voor andere vormen van slibeindverwerking. Het Midmix proces bestaat uit een compacte installatie, vereist een relatief lage investering en is eenvoudig op te schalen waardoor het een interessante oplossing kan zijn voor het huidige tekort aan verwerkingscapaciteit voor slib. De Nederlandse waterschappen zijn om deze reden geïnteresseerd in deze techniek.

Om te beoordelen of het Midmix proces een kansrijke verwerkingstechniek is voor Nederlands communaal slib zijn er een aantal belangrijke vragen die beantwoord dienen te worden. Hiervoor worden in dit project praktijktesten uitgevoerd met ontwaterd slib van enkele Nederlandse rwzi’s (in totaal zes batches) waarbij de kenmerken van het ingaande slib, het uitgaande product (‘Neutral’), waswater, ventilatielucht en de benodigde chemicaliën in beeld gebracht worden. Van belang is bijvoorbeeld wat de duurzaamheid van het Midmix proces is in vergelijking tot andere verwerkingstechnieken. De mogelijke toepasbaarheid van het geproduceerde 'Neutral' als bouwstof (i.c. toeslagstof voor beton) is ook een belangrijk aandachtspunt. Dit kan waterschappen helpen bij hun ambities op het gebied van hergebruik van grondstoffen. In het project is verder aandacht voor het inzichtelijk maken van de kosten en betrouwbaarheid van het proces.

(Foto: Yunrisk)