Waste2aromatics, tweede fase

Een consortium van twaalf partijen, w.o. STOWA, werkt in dit project aan het opschalen en uitvoeren van de productie van zogenoemde furanen uit bioafval, i.c. gft-afval, zeefgoed van waterzuiveringsinstallaties, luiervulling en dierlijke mest.

Furanen zijn grondstoffen voor bio-aromaten. Deze worden op hun beurt onder weer gebruikt voor de productie van plastics en coatings in de chemische industrie.  Als het project naar wens verloopt, moet er eind 2017 een blauwdruk liggen voor een pilotfabriek. In een eerdere fase van het project is op laboratoriumschaal reeds aangetoond dat de technologie om furanen uit bio-afval te halen, werkt.

Belangrijke drijfveren voor het project zijn duurzaamheidswensen van producenten en verwerkers van bioafval, w.o. de waterschappen. De chemische industrie wil als potentiële afnemer voor de productie van plastics en coatings bovendien minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen en wil graag CO2-uitstoot verminderen.

Het consortium van organisaties dat participeert in deze tweede fase van het project beslaat de hele waardeketen. Het betreft afvalbedrijven (Orgaworld, AEB, Twence, Vereniging Afvalbedrijven, Knowaste), afvalwaterzuiveraars (vertegenwoordigd door STOWA en Waternet), belanghebbende organisaties (Biobased Delta, Havenbedrijf Amsterdam) en een ontwerper en bouwer van pilotfaciliteiten (Zeton). Met petrochemisch bedrijf en producent van polymeren SABIC is ook een gebruiker van aromaten vertegenwoordigd. TNO levert de technologie en coördineert het project.