Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie

De bedoeling van het platform 'Afvalwater, Grondstoffen en Energie', dat STOWA enkele keren per jaar organiseert, is dat leden de voortgang van hun onderzoeken op het gebied van grondstoffen en energie uit afvalwater uitwisselen.

Leden van het platform zijn (actieve) waterschappers die betrokken zijn bij deze onderzoeken (ook waterschappers die niet deelnemen). Zoveel mogelijk zijn voorzitters van STOWA-begeleidingscommissies of trekkers van energie-onderzoeken lid van het platform.

Het energie-onderzoek dat in het middelpunt van de belangstelling staat bij het platform is de Energiefabriek, een onderzoeksprogramma over een ontwerp van een rioolwaterzuiveringsinstallatie waarbij de lokaal  opgewekte energie (in Joules), op basis van het binnenkomend rioolwater en ter plaatse geproduceerd slib, minimaal gelijk is aan het totale energieverbruik (in Joules) van diezelfde rwzi. Hierbij ligt de focus binnen het hek van de zuivering.