Ervaringen met bestaande aquathermieprojecten

Thermische energie uit water (aquathermie) kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Op diverse plekken komen de eerste projecten van de grond om bijvoorbeeld wijken te verwarmen met warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. STOWA en de waterschappen verzamelen in dit project via interviews de hierbij opgedane kennis en ervaringen, zodat dit kan worden gedeeld met andere partijen en de toepassing van aquathermie kan worden verbeterd en versneld. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES).

In dit project komen verschillende soorten aquathermieprojecten aan bod: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED). Naast ervaringen op het gebied van techniek, ontwerp en rendement, wordt in de interviews ook ingegaan op juridische en organisatorische ervaringen en de beleving van bewoners. De resultaten worden weergegeven in infographics en gedeeld op een landelijke workshop over ervaringen met aquathermie. Deze workshop zal STOWA organiseren in samenwerking met de Unie van Waterschappen en het Netwerk Aquathermie.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) dat STOWA samen met de Unie van Waterschappen uitvoert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken financiert het programma.