Skip to main content Skip to main nav

Governance aquathermie

Decentrale overheden willen graag bijdragen aan de energietransitie. De inzet van aquathermie kan hierbij van grote betekenis zijn. Maar welke rollen kunnen overheden het best op zich nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie? Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of is er meer nodig? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? In het project ‘governance aquathermie’ willen we antwoorden geven op dit soort sturingsvragen.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

1. Oriëntatie op het krachtenveld

Welke rol overheden op zich nemen, is mede afhankelijk van welke andere spelers er zijn en welke rol hen past. Daarom wordt eerst het krachtenveld rond aquathermieprojecten in kaart gebracht voor zowel thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater als drinkwater. Dit gebeurt op basis van documentonderzoek en gesprekken met geslaagde als gestaakte projecten.

2. Analyse van de sturingsmodellen: publiek warmtebedrijf, commercieel warmtebedrijf of publiek-maatschappelijke samenwerking?

In de huidige praktijk zijn er diverse sturingsmodellen rond aquathermieprojecten. Voor dit onderzoek worden deze teruggebracht tot drie ‘prototypen’ die de range aan maatwerkopties goed dekt: het publiek warmtebedrijf, het commercieel warmtebedrijf en publiek-maatschappelijke samenwerking. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vindt analyse van deze prototypen plaats. Door deze prototypes in het krachtenveld te plaatsen komen de consequenties van de rolkeuze in beeld.

3. Integratie tot 'praatplaten'

Bovenstaande elementen vormen de input voor praatplaten die decentrale overheden in gesprek met elkaar en andere stakeholders kunnen gebruiken om tot geschikt sturingsmodel voor het specifieke project te komen. In de praatplaten worden per projectfase de relevante governance vragen en keuzes aan de orde gesteld en de consequenties hiervan.

Het onderzoek start in september 2020 en wordt naar verwachting in januari 2021 afgerond.