Windmolens op dijken

De plaatsing van windmolens op of nabij een waterkering vereist uit een oogpunt van waterveiligheid allerlei voorzieningen en soms ook technische aanpassingen aan de waterkering. Naast het technische vraagstuk van het waterkerend vermogen van de kering, is er ook een verband met het eigenaarschap van zowel de kering als de windmolens. In dit project worden de verschillende vraagstukken rond windmolens op dijken onderzocht.

Naast bovengenoemde vragen speelt vrijwel altijd het vraagstuk van de mate waarin de uitbreidbaarheid van de waterkering geborgd kan worden indien sprake is van een plaatsing van vaste objecten op of nabij de kering. De uitbreidbaarheid (op langere termijn) kan noodzakelijk zijn om voortdurend aan strengere eisen en veiligheidsnormen te kunnen blijven voldoen voor waterveiligheid.