Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie alternatieve adsorptiemiddelen in bestaande zandfilters (Innovatieprogramma microverontreinigingen

In deze studie wordt de haalbaarheid onderzocht om via een upgrade van bestaande zandfilters deze filters ook geschikt te maken voor verwijdering van microverontreinigingen. Voorwaarde is dat de werking van de bestaande zandfilters behouden blijft (verwijdering fosfaat en zwevende stofdeeltjes). Onder upgrade wordt verstaan het (deels) vervangen van het huidige zandfilterbed door een alternatief adsorptiemiddel (CatchAmed). Deze studie maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma microverontreinigingen IPMV. Projectfoto: Logisticon.

Diverse rwzi’s in Nederland zijn voorzien van een nageschakeld zandfilter voor (additionele) verwijdering van fosfaat. Nageschakelde zandfilters bieden kansen voor verwijdering van microverontreinigingen door de zandfilters te voorzien van een innovatief adsorbens of meerdere adsorbentia. Hierbij kan gedacht worden aan een adsorbens als CatchAmed, waarmee microverontreinigingen selectief uit een watermatrix kunnen worden verwijderd.

CatchAmed is een aluminosilicaat gemodificeerd met een silaan, dat een specifieke interactie met in water aanwezige moleculen kan aangaan. Eerste onderzoek heeft aangetoond dat diverse medicijnen succesvol worden geadsorbeerd, waaronder diclofenac en sulfamethoxazol.

Het adsorbens kan op verschillende manieren worden gecombineerd met het zandfilter. Hierbij kan worden gedacht aan een filterbed dat uit een mengsel van adsorbens en zand bestaat, een dubbellaagsfilter (met een laag zand en een laag adsorbens), of een gecompartimenteerd filter. Door een scheiding aan te brengen tussen adsorbens en zand kan mogelijk een deel van het filterbed apart worden behandeld (bijvoorbeeld teruggespoeld).