Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie Zeoliet, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het toepassen van zeolieten als adsorbant voor microverontreinigingen.

Het universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen' moet leiden tot een nieuwe aanpak van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding, met name met het oog op zogenoemde nieuwe stoffen in het water. Het programma richt zich op het analyseren, verwijderen en voorkomen van waterverontreiniging door ‘nieuwe’ chemicaliën. Eén van de projecten is het AdOx-project project. Dat is een ‘innovatief adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit rioolwater. In dat proces draait het om de adsorptie van microverontreinigingen met zeolieten en de chemische regeneratie van uitgewerkte zeolieten met ozon.

De vraag is of het mogelijk is zeolieten te laten functioneren als adsorpiemiddel voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater, en mogelijk ook direct uit waswater voordat dit waswater wordt afgevoerd naar het riool. Zijn er zeolieten (te ontwikkelen) die als verwijderaar van microverontreinigingen kunnen dienen? In dit project wordt dit idee nader onderzocht.

Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV)

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’, thema Adsorpie. Doel van dit programma is om snel de weg vrij te maken voor een aantal veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.

Het totale budget bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen),  STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.