Skip to main content Skip to main nav

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.

Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s, inclusief bijbehorende projecten. Het gaat om:

  1. Poeder-Actiefkool (PAK)
  2. Granulair Actief Kool (GAK)
  3. Oxidatieve technieken
  4. Adsorptie: alternatieve adsorptiemiddelen
  5. Natuurlijke systemen

In het programma is eerst de praktische haalbaarheid onderzocht van uiteenlopende combinaties van (nieuwe) technieken. Bij een positieve uitkomst is de haalbaarheid nader onderzocht in een pilot. Het totale budget van het programma bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen),  STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.

Overzicht Stand van Zaken medio 2023

Thema:   Rapportage haalbaarheid: Lopend pilotonderzoek: Pilotlocatie: Rapportage pilotonderzoek:
Poeder-Actiefkool (PAK)        
  Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie 2020-21   Vinkel 2022-45
  PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen 2021-37      
  PACAS Nereda 2020-20 lopend onderzoek Simpelveld nog niet beschikbaar
  Effecten poederkool in slib 2020-19      
Granulair Actief Kool (GAK)        
  Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC) 2020-46 lopend onderzoek Emmen nog niet beschikbaar
  O3-Step 2020-18 lopend onderzoek Horstermeer nog niet beschikbaar
  ARVIA 2020-17      
  Continu Upflow µGAC + lucht 2021-36 lopend onderzoek Hapert  
  Continu Bio-GAC + lucht ? lopend onderzoek Emmen nog niet beschikbaar
Oxidatieve technieken        
  Ozon en UV      Aarle Rixtel 2022-41
  Ultrasound Usoniq 2020-24 lopend onderzoek Winterswijk nog niet beschikbaar
  PAC O3 2020-23 lopend onderzoek Leiden nog niet beschikbaar
  Oxidatieproducten literatuur 2022-47      
    handreiking 2022-48      
  Microforce; O3 biofilm 2022-14 lopend onderzoek Walcheren nog niet beschikbaar
  BO3; biologische voorbehandeling met O3 2022-41 lopend onderzoek Horstermeer nog niet beschikbaar
Alternatieve adsorptiemiddelen        
  Zeoliet 2022-32      
  Cyclodextrines, Dexsorb, Dexfilter 2021-38 lopend onderzoek Lelystad nog niet beschikbaar
  Duurzame alternatieven actief kool 2021-24      
  Zandfilters 2022-56      
  AdOx, zeoliet met filtratie 2022-10 lopend onderzoek Leiden-Noord nog niet beschikbaar
Filtratie          
  Pharem Filtration System 2021-59      
  Nanofiltratie 2020-22 lopend onderzoek Asten nog niet beschikbaar
  Waterfabriek; voorbehandeling - nanofiltratie   lopend onderzoek Wilp nog niet beschikbaar
  Waterfabriek: ozon met keramische microfiltratie 2020-25 lopend onderzoek Wervershoof nog niet beschikbaar
Natuurlijke systemen        
  Natuurlijke systemen 2022-42