Skip to main content Skip to main nav

IPMV-pilot bio-GAK, op rwzi Emmen

In dit project wordt in een pilot de praktische haalbaarheid onderzocht van Biologisch geactiveerde Continufiltratie over Granulair Actief Kool (bio-GAK), een nieuwe combinatie van technieken voor het (nageschakeld) verwijderen van microverontreinigingen uit effluent. De pilot, die plaatsvindt op rwzi Emmen, maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

De onderzochte technologie betreft Granulair Actief Koolfiltratie (GAK) in een continu filter, waarbij op het actief-koolmedium de biologische activiteit wordt bevorderd door inbreng van zuurstof of lucht in het te behandelen voedingswater. De koolkorrels zijn dus zowel materiaal waarop bacteriën groeien die microverontreinigingen afbreken, als binder van microverontreinigingen. Kortom: deels afbraak, deels binding.

Uit de literatuur is bekend dat er biologische groei in GAK-filters optreedt. Ook is bekend dat deze biologische groei een bijdrage levert aan de afbraak van organisch materiaal, dat eerder is geadsorbeerd aan de GAK. Er vindt promotieonderzoek plaats bij Wetsus waarbij het mechanisme hiervan in een gepakt GAK-filterbed wordt onderzocht. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat zuurstofrijke omstandigheden en een voldoende lange verblijftijd in het gepakte GAK-filterbed belangrijke voorwaarden zijn voor het stimuleren van de afbraak van organische stof (DOC, CZV), dat in rwzi-effluent aanwezig is en deels adsorbeert aan het GAK.

Door het afbreken van een deel van de organische stof kunnen adsorptieplaatsen weer beschikbaar komen voor microverontreinigingen, zoals medicijnresten. Hierdoor wordt de totale beladingsgraad van de kool voor micro’s vergroot en wordt de standtijd verlengd.

Meer weten over het IPMV? Ga naar www.stowa.nl/ipmv