Skip to main content Skip to main nav

IPMV-pilot Microforce
, op rwzi Walcheren

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van Microforce, een nieuwe combinatie van technieken - combinatie van chemische en biologische oxidatie - voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater.

Microforce betreft een combinatie van chemische en biologische oxidatie. Eerst wordt het water behandeld via oxidatie met ozon, waarbij de onzuiverheden specifiek worden aangevallen. Hierdoor worden niet-biodegradeerbare moleculen omgezet naar kleinere, biodegradeerbare componenten die vervolgens op een duurzame, biologische manier worden gemineraliseerd aan de hand van biofilm-op-drager technologie (biofilm op zandkorrels).