Skip to main content Skip to main nav

IPMV-pilot Upflow GAK filtratie, op rwzi Hapert

In dit pilotonderzoek op rwzi Hapert worden van twee zogenoemde Upflow-GAK systemen de verwijderingsrendementen op geselecteerde gidsstoffen onderzocht, maar ook de duurzaamheidsvoordelen voor de Nederlandse situatie in kaart gebracht.

In haalbaarheidsstudie (STOWA 2021-36) zijn twee innovatieve systemen (zgn. Upflow GAK)  voor de verwijdering van microverontreinigingen onderzocht, te weten het Carboplus-systeem van Stereau en het DynaCarbon-systeem van Nordic Water. Upflow GAK filtratie is een continu filtratieproces met granulair actief kool (kleine koolkorrels), in een filter dat van onderaf wordt gevoed in plaats van bovenaf zoals nu gebruikelijk. Door de relatief kleine korrelgrootte is naar verwachting veel minder granulair actief kool dan gebruikelijk nodig om de microverontreinigingen te binden.

In de haalbaarheidsstudie werd geconcludeerd dat beide systemen aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen bieden ten opzichte van de referentiesystemen PACAS, ozon+ zandfiltratie en GAK. De kosten van beide systemen zijn competitief met ozon+zandfiltratie. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft Waterschap De Dommel besloten in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater een pilotonderzoek uit te voeren op de rwzi Hapert met zowel het Carboplus-systeem als met het DynaCarbon-systeem.