Skip to main content Skip to main nav

IPMV pilotonderzoek BO3-technologie, op rwzi Horstermeer

In deze studie wordt pilotonderzoek gedaan naar de BO3-technologie, een nageschakelde techniek voor het verwijderen van medicijnen en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater.

De BO3-technologie is een 2-stapsproces bestaande uit biologische behandeling, ozonbehandeling voor verregaande verwijdering van microverontreinigingen en reductie van ecotoxiciteit. De combinatie van biologisch-fysische processen en ozonbehandeling is de kern van de BO3- technologie. Dit resulteert in een verduurzaming van conventionele ozonisatie omdat er veel minder ozon hoeft te worden gedoseerd (i.c. verlaging CO2-footprint) en daardoor mogelijke schadelijke bromaatvorming wordt geminimaliseerd. De technologie kenmerkt zich door het brede pallet aan microverontreinigingen dat wordt afgebroken.