Skip to main content Skip to main nav

O3-Step, IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid onderzocht van de combinatie van ozonoxidatie en actief-koolfiltratie voor de verwijdering van microverontreinigingen: het zogenaamde O3­STEP® filterconcept.

Het zogenaamde O3­STEP® filterconcept, een combinatie van ozon met adsorptie aan actiefkool, kan op grotere zuiveringen in één compacte nageschakelde zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand verwijderen.

In een onderzoeksproject zijn op basis van het O3­STEP® filter vier concepten ontwikkeld met als doel een vergaande verwijdering van een bredere range aan microverontreinigingen, met behoud van vergaande nutriënten- en zwevende-stofverwijdering.

In proof­of­principletesten is aangetoond dat de combinatie van ozonoxidatie en actief­ koolfiltratie inderdaad een bredere range microverontreinigingen verwijdert. De positieve resultaten van dit traject geven voldoende aanleiding voor vervolgonderzoek. Dit vervolg onderzoek zal zich kunnen richten op de volledige integratie van beide technieken in een volcontinue bedrijfsvoering om gedurende langere periode de combinatie van nutriënten­ én micro­verontreinigingenverwijdering aan te tonen.

De resultaten van dit project zijn vervat in het STOWA-rapport Proof of Concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent met het 03-STEP® filter (STOWA 2018-67)

Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’, thema Granulair Kool. Doel van dit programma is om snel de weg vrij te maken voor een aantal veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.

Het totale budget bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen),  STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.

Kort film over het onderzoek naar het O3-stepfilter