Ontwerpen installaties voor verwijdering microverontreinigingen en de rol van influentdynamiek

Goede systeemkennis over aard en omvang van je aanvoer en de mogelijkheden deze aanvoer ‘bij te schaven’, maar ook over de werking van je zuivering, zorgt ervoor dat je betere (veiliger, goedkoper en/of robuustere) ontwerpkeuzes kunt maken ten aanzien van de verwijdering van microverontreinigingen. In dit project worden een rapport plus een bijbehorende excel tool opgesteld die waterschappen handvatten geven hoe ze dit proces goed kunnen doorlopen.

Het rapport en de tool worden opgesteld omdat bij verwijderingstechnieken voor microverontreinigingen de kosten per kuub te behandelen afvalwater over het algemeen evenredig toenemen. Wat zuiveringsbeheerders niet hoeven te behandelen om toch aan vastgelegde rendementseisen te voldoen, hoeven ze dus ook niet te investeren. Dit kan een flinke beparing opleveren.

Uit een op 8 maart 2019 gehouden workshop over dit onderwerp (tijdens een STOWA symposium over het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen) kwam naar voren nog veel bereikt kan worden als het gaat om het afstemmen van het ontwerp van de verwijdering van microverontreinigingen op de specifieke kenmerken van afvalwatersystemen.

Naar aanleiding hiervan heeft STOWA de opdracht versterkt om de bevindingen verder uit te werken in een rapport.