Skip to main content Skip to main nav

Poederkooldosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld (IPMV-thema poederkool)

In dit project worden in de praktijk de haalbaarheid, effectiviteit en effecten onderzocht van poederkooldosering in een Nereda® installatie. Dit gebeurt op de rwzi Simpelveld van het Waterschapsbedrijf Limburg.

In het STOWA onderzoek (2018-02) is de toepassing van poederkooldosering in actiefslibsystemen (PACAS) voor de verwijdering van microverontreinigingen onderzocht. Bij de poederkooldosering wordt het droge-stofgehalte in het biologisch deel van de zuivering verhoogd. Bij toepassing in actiefslibinstallaties die vol belast worden, is deze ruimte er echter niet. In de Nereda® installaties kunnen echter hogere droge-stofgehaltes worden gehandhaafd en kan deze poederkooldosering naar verwachting zonder deze beperking worden toegepast.

Uit een in 2020 afgeronde
haalbaarheidsstudie in opdracht van STOWA blijkt dat poederkooldosering in Nereda®-installaties de verwijdering van microverontreinigingen verbetert. Het lijkt daarmee een eenvoudige maatregel om medicijnresten te verwijderen in Nereda-installaties.

Dit vervolgonderzoek op praktijkschaal op de rwzi Simpelveld van het Waterschapsbedrijf Limburg richt zich op het testen van poederkooldosering in een Nereda. Daarbij zal één Nereda®-straat voorzien worden van een poederkooldosering; de andere straat dient als referentie. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de effecten van de poederkool zijn op de Nereda®-slibkorrels, en de prestaties van het systeem in de verwijdering van gangbare parameters maar ook de gidsstoffen zoals die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld. Om al deze vragen te kunnen beantwoorden wordt pilotonderzoek uitgevoerd onder praktijkomstandigheden.

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)

Dit project is onderdeel van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Het IPMV heeft tot doel om de toepassing van nieuwe veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken te versnellen. Het IPMV wordt mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. > Lees meer over het IPMV