Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen

Dit project behelst het actualiseren van de bestaande handboeken over stikstof- en fosfaatverwijdering en de evaluatie van rejectiewaterbehandelingen tot één geïntegreerd handboek over nutriëntenverwijdering binnen actief-slibinstallaties.

In 1993 en in 2001 zijn respectievelijk het ‘Handboek Stikstofverwijdering’ en het Handboek biologische fosfaatverwijdering’  verschenen. Over het sterk aan stikstofverwijdering gerelateerde onderwerp rejectiewaterbehandeling verscheen in 2008 een evaluatierapport, namelijk ‘Sharon-anammoxsystemen’.

De handboeken en het evaluatierapport bevatten zeer veel informatie over de ontwerp- en operationele aspecten van stikstof- en fosfaatverwijdering binnen de (Nederlandse praktijk van) communale afvalwaterzuivering. De handboeken zijn geschreven voor operators van zuiveringen, procesbegeleiders en technologen bij waterschappen en adviesbureaus.

Hoewel een groot deel van de inhoud van de rapportages nog relevant en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van de zuivering van afvalwater, is een revisie en actualisatie wenselijk. Met name omdat er sinds het verschijnen veel nieuwe kennis en nieuwe praktijkervaringen zijn opgedaan met stikstof- en fosfaatverwijdering.