Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek Mainstream Anammox System (MAS®)

In dit project wordt via pilotonderzoek onderzocht wat de mogelijkheden zijn om via het Mainstream Anammox Systeem stikstof te verwijderen uit de relatief ‘koude’ hoofdstroom van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Om voldoende stikstof te kunnen verwijderen in de hoofdstroom van een zuivering is voor de denitrificatie organisch materiaal nodig (CZV). Het CZV dat wordt verbruikt voor de stikstofverwijdering, kan in dat geval niet worden gebruikt voor energie-terugwinning. En dit terwijl de waterschappen juist zoeken naar mogelijkheden om (meer) energie terug te winnen uit afvalwater en slib. De verwachting is dat door stikstof te verwijderen via het Anammox-proces, het CZV-verbruik voor stikstofverwijdering vermindert, hetgeen positief bijdraagt aan de energiebalans van de rioolwaterzuivering.  

Het Anammox-proces

De Anammox-bacterien - ANaerobe AMMoniumOXidatie – zorgen voor een biologische omzetting van stikstof uit afvalwater. Deze omzetting is een elegante verkorting van de natuurlijke stikstofcyclus. In combinatie met gedeeltelijke nitrificatie (tot nitriet) zetten Anammox-bacteriën ammonium (NH4+) in aanwezigheid van nitriet direct om in stikstofgas. In het standaard Anammox-proces wordt stikstof verwijderd uit afvalwaterstromen met een hoge concentratie stikstof en een optimale temperatuur voor bacterie-activiteit tussen de 30-35 °C. In dit specifieke project wordt ervaring opgedaan met het zogenaamde koude Main stream Anammox systeem waarbij het gaat om afvalwaterstromen met een relatief lage concentratie stikstof en een veel lagere temperatuur.