Skip to main content Skip to main nav

SESAM. Stroomgebiedbrede Ecologische SysteemAnalyse Methodiek

In dit project ‘Stroomgebiedbrede Ecologische SysteemanalyseMethodiek’ vindt een kennisverdieping plaats ten behoeve van de Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren

Er wordt een relatie gelegd tussen de biologische kwaliteit van water en de (combinatie) van beïnvloedingsfactoren. Het onderzoek zal leiden tot een praktisch handvat. SESAM is een wetenschappelijk onderzoek aan de UvA, dat gefinancierd wordt door de waterschappen Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Vallei en Veluwe en Aa en Maas. STOWA is intermediair en is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten.

> Meer informatie over sleutelfactoren voor stromende wateren