Waterplanten en waterkwaliteit

Dit project betreft een studie met veldonderzoek naar waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en sedimentchemie. De kwaliteit van het water en het sediment bepalen in belangrijke mate welke waterplanten er kunnen voorkomen. Omgekeerd kan op basis van de waterplantensamenstelling een goede indicatie gekregen worden van de waterkwaliteit.

Sinds de sterke achteruitgang van de waterkwaliteit in de vorige eeuw, is veel kennis ontwikkeld over de factoren en processen die de water- en sedimentkwaliteit sturen. Met behulp van deze kennis is het mogelijk om de oorzaken voor achteruitgang te herkennen. Op basis van deze kennis kunnen aangetaste wateren en waterplantenbegroeiingen succesvol worden hersteld en beheerd.

Dit project betreft een studie met veldonderzoek naar waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en sedimentchemie. Hierbij worden circa 600 punten (her)bemonsterd die gelijkmatig over Nederland verspreid liggen. Dit onderzoek is een herhaling van eerder werk van Jan Roelofs, dat in 1986 heeft geleid tot het rapport 'Waterplanten en Waterkwaliteit'. Dirt rapport werd 1988 in boekvorm uitgegeven door de KNNV. Binnen dit project wordt een nieuwe editie van dit boek geschreven, waarin de vele nieuwe kennis wordt verwerkt die de afgelopen 35 jaar is opgebouwd.
 
Doelstellingen van het project zijn:

  • Bepaling van optima en toleranties van soorten voor een groot aantal variabelen. Naast lokale variabelen omvat dit factoren op hoger ruimtelijk schaalniveau. Indien nodig wordt dit voor verschillende (regionale) watertypes uitgewerkt;
  • Samenvatten van beschikbare kennis in nieuw boek 'Waterplanten en Waterkwaliteit';
  • Toepassen van beschikbare data en kennis in de ESF-methodiek van STOWA (diagnose);
  • Prognostisch toepassen van beschikbare data en kennis ('wat is het effect van maatregelen?').


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA, 033 460 32 00.