Techniek ORK

Om waterschappen en provincies bij hun werk op het gebied van regionale keringen te ondersteunen startten IPO en de Unie van Waterschappen in 2005 een groot kennisprogramma, het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK). STOWA zorgt voor de uitvoering van dit programma, dat tot doel heeft om – naar analogie van primaire keringen - een landelijk toepasbare systematiek te ontwikkelen voor het aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren van regionale waterkeringen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat