Skip to main content Skip to main nav

Dieren in en op dijken

Binnen het project 'Dieren in en op dijken' lopen diverse onderzoeken van STOWA. Doel is inzicht te krijgen in de schade door, en mogelijke maatregelen tegen dieren die schade veroorzaken aan waterkeringen, zoals muskusratten en muizen. Tot nu toe is vooral aandacht besteed aan DNA technieken bij het opsporen van muskusratten.