Grasbekledingen

Een goede grasbekleding zorgt voor een erosiebestendige kering, waarmee de kans op dijkfalen wordt verminderd. Maar waar bestaat een goede grasbekleding uit? Hoe leg je die aan, hoe onderhoudt je hem en hoe kun je ‘slechte’ grasbekleding verbeteren? Wat doe je met plaagsoorten? En waar moet je op letten bij het beoordelen van de grasbekleding? Deze vragen staan centraal in dit project, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de praktijk (inspecteurs en beheerders), onderzoekers en wetgevers.

Het project heeft de volgende producten opgeleverd tot dusver:

  • Online Handreiking Grasbekleding (versie 1.0): Het kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen en legt een verband tussen WBI2017 en het dagelijks beheer. Ga naar www.handreikinggrasbekleding.nl
  • Grasdagen: Praktische veldtrainingen voor het uitvoeren van de grasbeoordeling, met een korte theoretische inleiding over de achtergronden van het beoordelingsspoor bekleding-gras.
  • Onderdeel INNW-cursus bekledingen, module ‘kwaliteit graszode’.

Op de Handreiking grasbekleding is een pagina beschikbaar met een overzicht van lopende onderzoeken en ontwikkelpunten  die er spelen rond grasbekleding.