Wiki noodmaatregelen en beheermaatregelen

Deze Wiki heeft tot doel een overzicht te geven van relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor wat betreft de inzet van (sterkte-) noodmaatregelen voor waterkeringen bij een (dreigende) overstroming.

Onder een sterkte-noodmaatregel wordt een maatregel verstaan die de waterkering versterkt en die ingezet kan worden bij van een (dreigende) noodsituatie. Het aanbrengen van deze maatregel vindt onder hoge tijdsdruk plaats. Bij het bepalen van de maatregel gaat het om het doorlopen van het proces van vaststelling schadebeeld(en) en bijbehorend faalmechanisme(n) tot en met het bepalen en uitvoeren van een (of meerdere) noodmaatregel(en) die de sterke van de waterkering verhoogt. Projectfoto: Rode Kruis, Kampereiland