Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK)

Het Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen bestaande uit medewerkers van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven en de markt. Het platform heeft tot doel om kennisdeling en kennisontwikkeling door middel van praktijkcasussen te stimuleren, om vervolgens te komen tot een beschreven procesaanpak met visie en richting voor het versneld en daarmee tijdig op te hogen c.q. te verbeteren van regionale keringen.