Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare (concept) handreiking opgesteld.

In diverse Nederlandse wateren worden evenementen georganiseerd, zoals cityswims, triathlons, survivalraces en modderraces. Gemeenten en waterschappen willen bewoners en bezoekers van hun gebied op een verantwoorde manier laten genieten van het mooie water. Het water wordt steeds schoner. Maar niet op alle plekken is het verstandig om dit soort evenementen te laten plaatsvinden. Om een goede afweging te kunnen maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden hebben STOWA en stichting RIONED deze (concept)handreiking opgesteld.

De handreiking beoogt door middel van adviezen en bespreekpunten een handvat te geven om keuzes te maken en evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier. Daarnaast is het een communicatiemiddel tussen de betrokken partijen, zodat verantwoordelijkheden en rollen worden besproken en vastgelegd.

Deze handreiking is met name bedoeld voor waterschappen, gemeenten, initiatiefnemers en provincies. Waterschappen en gemeenten kunnen initiatiefnemers ondersteunen bij hun voorstel en kunnen afwegen of het verantwoord is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Deze handreiking is een eerste aanzet en zal waarschijnlijk niet volledig en uitputtend zijn. In 2018 is de opzet om deze te gebruiken en te verbeteren. Op- en/of aanmerkingen, verbeteringen of andere punten kunt u aan ons kenbaar maken via imke.leenen@stowa.nl. Deze worden zo goed mogelijk in een nieuwe versie eind 2018 meegenomen.