Handreiking Inspectie Watekeringen; operationeel deel

De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen: het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken en inspecties. Dit operationele deel geeft een basis voor het verbeteren van de kwaliteit van waterkeringinspecties via goede planning en het opstellen van een inspectieplan.

Dit plan bevat alle activiteiten voor de gewenste inrichting en uitvoering van inspecties. Voor het opstellen van het inspectieplan is een blauwdruk opgeĀ­nomen.

Het inspectieplan laat zien hoe de strategische doelen zijn omgezet naar tactische en operationele doelen. Deze laatste doelen zijn in het plan omgezet naar samenhangende handelingen en acties voor de inrichting en uitvoering van inspecties.