Skip to main content Skip to main nav

Onderzoek naar het biologisch bestrijden van invasieve Aziatische duizendknoopsoorten #Uitde1000knoop? 

Op steeds meer plekken in Nederland duiken invasieve Aziatische duizendknoopsoorten op. Deze uitheemse, woekerende
planten vormen een bedreiging voor de inheemse natuur, maar
kunnen bijvoorbeeld ook de sterkte van dijken en spoorwegtaluds aantasten. Terreinbeheerders, waterschappen en spoorwegbeheerders breken hun hoofd over de vraag: hoe houden we deze invasieve plant in toom? Het mogelijke antwoord: door de introductie van natuurlijke vijanden. Meer in het bijzonder een schimmel en een bladvlo. In deze brochure leest u meer over het bijzondere en hoopgevende onderzoek naar deze vorm van biologische bestrijding.