Vergunbaarheid Zon op Water

Dit rapport van het consortium 'Zon op Water' (waar STOWA deel van uitmaakt) geeft een overzicht van benodigde vergunningen en andere juridische verplichtingen, die nodig zijn voor het plaatsen van zonnesystemen op water. De in het rapport opgenomen interactieve stroomschema’s leiden initiatiefnemers langs alle keuzes en afwegingscriteria, zodat bepaald kan worden of een drijvend zonnesysteem op een bepaalde locatie vergunbaar lijkt, en daarmee kansrijk is. Als bijlage een document met veelgestelde vragen over zonneparken op water.